21/10/2020

מכירת דירת מגורים בשכונת רמת דניה בירושלים - על ידי מנהל עיזבון עקיבא מלמד

פרסום - הזמנה להציע הצעות לרכישת זכויות הבעלות בגוש 30190 חלקה 10 תת חלקה 17 - דירת מגורים מספר 17 בבית משותף ברחוב גלבר 18 בשכונת רמת דניה ירושלים.

טופס הצעה בלתי חוזרת אל מנהל עיזבון עקיבא מלמד לרכישת נכס - דירת מגורים 17 ברחוב גלבר 18 בשכונת רמת דניה ירושלים.

הסכם מכר - דירת מגורים ברחוב גלבר 18/17 בשכונת רמת דניה ירושלים, הידועה בפנקס בתים משותפים כגוש 30190 חלקה 10 תת חלקה 17

עורך דין יוסי ברוך | נורית 17, הוד השרון 4521644 | טלפון 050-6245457
דוא'ל:  yblaw4u@gmail.com
  • Facebook Clean

© 2019 Yossi Baruch