top of page

אודות המשרד

yossi_edited.jpg
עו'ד יוסי ברוך
  • Facebook

MA במנהל ומדיניות ציבורית, בעל הסמכה מקצועית כמבקר ומנהל סיכונים במערכות מידע (CISA/CRISC) וחבר מועצת ISACA ישראל.


בעל ניסיון מקצועי וניהולי עשיר ברשות המסים:

10 שנים ממונה פרויקטים בחקירות מכס ומע"מ ת"א והמרכז.
4 שנים מנהל בכיר בשירות לקוחות/אכיפת הגביה.
10 שנים מנהל אגף בביקורת פנים על מכלול מערכות המידע של אגפי המס.  

יוצא רשות המסים ובעל 24 שנות ידע וניסיון כעובד ומנהל בחקירות וביקורת חשבונאית ופנימית של תאגידים ועצמאים מקשת מקצועית רחבה, ובתפעול של שירות לקוחות ואכיפת הגביה, אשר חייבו יחסי אנוש מעולים וכושר ניתוח חד – דברים המפשטים את למידת מכלול מצבו ורצונו של הלקוח, ומקצרים את משך הזמן לטיפול בו.
כמו כן, בעל הכרות יסודית עם תהליכים ופונקציות ברשויות מנהליות או ממשלתיות - המסייעת בידי לקידום ומימוש צרכי לקוחותיי באופן יעיל ומהיר.


בעל היכרות יסודית עם תהליכים ופונקציות של רשויות מינהל ורגולציה ממשלתית ובקרתם.
מייצג ומייעץ בהליכי אכיפה מול רשות הגנת הפרטיות במשרד המשפטים.

bottom of page