top of page

צעד קטן וחשוב - זיהוי "כשל שוק" בתהליכי התחדשות עירונית בעניין מחויבות עורכי דין לדיירים

במכתב ששלח משרד המשפטים לוועדת האתיקה של לשכת עוה״ד פורטו כללי התמודדות עם קרבה יתרה בין יזמים לעו״ד של הדיירים בפרויקטים של התחדשות...

שניים במחיר של אחד!

שניים במחיר של אחד! יישום תורה יעילה זו מאפשר עמידה בחלק הארי של תקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע) תשע״ז-2017. לידיעתכם......

הכוונה הטובה לא הגנה על הפרטיות...

גוף ציבורי שמנהל מידע אישי ורפואי רגיש שוב גם הוא אינו חף מתקלות פרטיות. ושוב, כמו שארע במדאג החינוך לאחרונה, אפליקציית ניהול התנדבות...

סך הכל רשימת מיילים?

ב-28/11/18 פרסמה רשות הגנת הפרטיות: "גילוי דעת: האם אוסף של שמות וכתובות דוא"ל מהווה "מאגר מידע"?": https://www.gov.il/BlobFolder/reports...

הגנת המידע של ילדינו ניאותה?

דווקא במקום שבו אמורות אבטחת המידע והגנת הפרטיות להיות מעולות לא מצפים להזנחה, לכאורה, כה מכעיסה! https://www.themarker.com/technation/.p...

California Consumers Privacy Act

למי מאיתנו שיש לו לקוחות ו/או ספקים במדינת קליפורניה - חוק פרטיות הצרכן בקליפורניה (CCPA), שנחקק בשנת 2018, ומקבל תוקף בינואר 2020, יוצר...

1
2
bottom of page