• Yossi Baruch, Adv.

"Europe’s top court strikes down flagship EU-US data transfer mechanism"

Natasha Lomas@riptari / 11:10 am IDT•July 16, 2020

https://techcrunch.com/2020/07/16/europes-top-court-strikes-down-flagship-eu-us-data-transfer-mechanism/


מסקרן לדעת לאיזה כיוון יתפתח עימות חוקתי זה, ומהן השלכותיו האפשריות על העברת נתונים רפואיים בין האיחוד לבין ארה"ב בנוגע למגפת הקורונה - דבר העלול לסכל שת"פ מדעי ורפואי לפיתוח תרופה או חיסון...


בית המשפט הגבוה לצדק מבטל את החלטת 2016/1250 בדבר הלימת אמנת "מגן הפרטיות" (Data Protection/Privacy Shield) להעברת מידע שפרטיותו מוגנת בין האיחוד האירופי לארה"ב.


הנימוק המרכזי לכך - דרישות הביטחון הלאומי של ארה"ב מעמידות במרכז את האינטרס הציבורי ואכיפת החוק, והדבר מפריע לזכויות היסוד של אנשים שהנתונים שלהם מועברים לאותה מדינה שלישית.


בנוסף, ביהמ"ש מוצא כי המנגנונים במגן הפרטיות שבין האיחוד האירופי לבין ארה"ב, שנועדו לכאורה להקל על הפרעה זו (כמו תפקיד נציב קבילות הציבור לטיפול בתלונות של אזרחי האיחוד) אינם עומדים בתקן החוקי הנדרש - לא מתקיים "שוויון ערך חיוני" ביחס לחוק האיחוד המקביל.


ברמה רעיונית וערכית מדובר בהתנגשות של שני משטרים משפטיים שונים מאוד הקשורים לנתונים הדיגיטליים של אנשים - מצד אחד חוק המעקב האמריקני, ומצד שני חוקי הגנת מידע ופרטיות אירופאים.


מתן עדיפות בפועל בידי ארה"ב למעקב הדיגיטלי - כפי שנחשף בהדלפות סנודן מה-NSA ב-2010, או בא לביטוי בסמכות הרחבה לאיסוף נתונים במסגרת ה-Foreign Intelligence Surveillance Act או בצו המנהלי 12,333המטיל סנקציות על איסוף מידע בתפזורת;

אלה מתנגשים ישירות עם זכויות יסוד אירופיות המעניקות לאזרחים זכויות על פרטיות והגנה על נתונים - האמנה האירופית לזכויות יסוד, הוועידה האירופית לזכויות אדם, וחלקים ספציפיים של חקיקה כוללת באיחוד האירופי (כגון - General Data Protection Regulation).

0 צפיות
עורך דין יוסי ברוך | נורית 17, הוד השרון 4521644 | טלפון 050-6245457
דוא'ל:  yblaw4u@gmail.com
  • Facebook Clean

© 2019 Yossi Baruch