top of page
  • תמונת הסופר/תYossi Baruch, Adv.

שניים במחיר של אחד!

שניים במחיר של אחד!

יישום תורה יעילה זו מאפשר עמידה בחלק הארי של תקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע) תשע״ז-2017.

לידיעתכם...


https://www.gov.il/he/Departments/Guides/cyber_security_methodology_for_organizations_test


צפייה 10 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

בשנים האחרונות נפוץ השימוש בכלים טכנולוגיים על ידי מעסיקים לשם פיקוח על עובדיהם ועל טיב עבודתם. בין היתר, מאפשרים כלים אלו מעקב אחר מיקומם של עובדים באמצעות אפליקציות ייעודיות שהם מתקינים במכשיר הסלול

השבוע צפוי לעבור בסין חוק פרטיות חדש ונוקשה, אשר מזכיר את חוקי ה-GDPR האירופאים לפרטיות אונליין. אלא שבין "חוק ההגנה על המידע האישי" הסיני לבין החוקים האירופאים הבדל מהותי - באירופה גם הממשלות כפופות

bottom of page