• Yossi Baruch, Adv.

פרטיות באמצעי תשלום והעברת כסף מתקדמים - המלצות הרשות להגנת הפרטיות

בטיוטה לעיון הציבור מיום 04/11/2020 - "פרטיות באמצעי תשלום מתקדמים להעברת כספים ולתשלום בבתי עסק", רל"פ מבהירה כי הצורך בקבלת הסכמה אקטיבית לאיסוף מידע מתחדד במיוחד בנסיבות בהן מדובר במידע מזוהה על אדם (או מידע הניתן לזיהוי), כאשר איסוף המידע והשימוש בו נועדו לצרכי פרופיילינג, וכאשר ההסכמה ניתנת בנסיבות בהן קיימים פערי כוחות בין מבקש ההסכמה למעניק אותה.

שימו לב לדגש על חשיבות העניין בהקשר הספציפי של הסכמה למתן הרשאת גישה לרכיבים ומקורות מידע במכשיר הנייד - שמשמעותה הסכמה לאיסוף מתמשך של מידע אישי רגיש על המשתמשים, בפרט כשהרשאות מסוימות מחויבות לעצם ההפעלה והשימוש של השירותים, לדוגמה - הסכמה למתן הרשאת גישה לרכיב ה-NFC ההכרחית לשימוש

באמצעים מתקדמים לתשלום בבתי עסק. דגש נוסף - רצוי כי הליך בקשת ההסכמה לשימוש בקבצי עוגיות (COOKIES)

במסגרת אמצעי התשלום המתקדמים ייעשה באופן נפרד ותוך הצגת הסבר ביחס להשלכות מתן ההסכמה לשימוש בקבצים (לרבות תוך קבלת הסכמה אקטיבית).

https://www.gov.il/BlobFolder/rfp/pay_adrressed/he/pay%20nfc.pdf


0 צפיות0תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

גם לאחר פס"ד שרמס 2-הרגולטורים בארה"ב משיגים יותר כוח על רשומות בנקים זרות (The Wall Street Journal)

אישורו החודש של חוק ההגנה הלאומי מרחיב את סמכויות הרשויות האמריקאיות להזמין מסמכים מבנקים מחוץ למדינה - שינוי זה עלול ליצור דילמה עבור מוסדות פיננסיים זרים, אשר - בין היתר, יעמדו פוטנציאלית בפני החובה

עורך דין יוסי ברוך | נורית 17, הוד השרון 4521644 | טלפון 050-6245457
דוא'ל:  yblaw4u@gmail.com
  • Facebook Clean

© 2019 Yossi Baruch