• Yossi Baruch, Adv.

פרטיות באמצעי תשלום והעברת כסף מתקדמים - המלצות הרשות להגנת הפרטיות

בטיוטה לעיון הציבור מיום 04/11/2020 - "פרטיות באמצעי תשלום מתקדמים להעברת כספים ולתשלום בבתי עסק", רל"פ מבהירה כי הצורך בקבלת הסכמה אקטיבית לאיסוף מידע מתחדד במיוחד בנסיבות בהן מדובר במידע מזוהה על אדם (או מידע הניתן לזיהוי), כאשר איסוף המידע והשימוש בו נועדו לצרכי פרופיילינג, וכאשר ההסכמה ניתנת בנסיבות בהן קיימים פערי כוחות בין מבקש ההסכמה למעניק אותה.

שימו לב לדגש על חשיבות העניין בהקשר הספציפי של הסכמה למתן הרשאת גישה לרכיבים ומקורות מידע במכשיר הנייד - שמשמעותה הסכמה לאיסוף מתמשך של מידע אישי רגיש על המשתמשים, בפרט כשהרשאות מסוימות מחויבות לעצם ההפעלה והשימוש של השירותים, לדוגמה - הסכמה למתן הרשאת גישה לרכיב ה-NFC ההכרחית לשימוש

באמצעים מתקדמים לתשלום בבתי עסק. דגש נוסף - רצוי כי הליך בקשת ההסכמה לשימוש בקבצי עוגיות (COOKIES)

במסגרת אמצעי התשלום המתקדמים ייעשה באופן נפרד ותוך הצגת הסבר ביחס להשלכות מתן ההסכמה לשימוש בקבצים (לרבות תוך קבלת הסכמה אקטיבית).

https://www.gov.il/BlobFolder/rfp/pay_adrressed/he/pay%20nfc.pdf


1 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

פרטיות למיוחסים: ההסדר שגוגל, פייסבוק ופרקליטות הסייבר לא רוצים שתדעו עליו!

תכירו: "הסדר ויסמונסקי". הדרך שבה ענקיות הטכנולוגיה מוחקות פרסומים פוגעניים נגד שופטים ובכירים לבקשת יחידת הסייבר בפרקליטות, בלי שתדעו מזה. יחידת הסייבר של הפרקליטות הוקמה על ידי עו”ד ויסמונסקי ב-2015

עורך דין יוסי ברוך | נורית 17, הוד השרון 4521644 | טלפון 050-6245457
דוא'ל:  yblaw4u@gmail.com
  • Facebook Clean

© 2019 Yossi Baruch