top of page
  • תמונת הסופר/תYossi Baruch, Adv.

פורסמה טיוטת הנחיות EDPB להערות הציבור עד 30/11/20 להעברת DATA בין מדינות בעקבות פס"ד שרמס 2

באוגוסט 2020 ביטל למעשה בית הדין הגבוה לצדק של האיחוד האירופי, במסגרת החלטתו בנדון את תכנית "מגן הפרטיות" אשר שימשה משך שנים מסגרת עיקרית להעברת מידע אישי ע"י ארגונים מאירופה אל ארה"ב, לעיבוד או אחסון.


בית הדין התנה כל המשך של העברת נתונים כאמור ביישומם של ה-Standard Contractual Clauses, והכיר בהם כמנגנון התקף בנסיבות העניין ובעת הזאת לתכלית זו.


כעת פרסמה ה-European Data Protection Board טיוטת הנחיות, הנחזות כבעייתית ליישום על פניו, בדבר 6 אמצעים משלימים ליישום ה-SCC's:

מיפוי העברות המידע בארגון.

בחירת כלי ה-GDPR המתאים - העיקרי בהם הוא בחינה האם קיימת לגבי המדינות המקבלות מידע כאמור החלטת נאותות של נציבות הפרטיות האירופית (כיום 12 סה"כ, ביניהן - ישראל, שוייץ, יפן, וקנדה).

בחינת השפעת החוקים הרלבנטיים במדינה המקבלת על הגנת המידע המועבר אליה.

במידה שהמדינה המקבלת אינה מספקת רמת הגנת מידע "במידה שווה באופן מהותי" לזו שנהוגה בחוקי האיחוד האירופי - יש לבחון שילוב אמצעים טכנולוגיים נוספים שישוו ביניהן (למשל - הצפנה משמעותית).

במידת הצורך, כאשר לא ודאי שדי באמצעים הנוספים - יש לקבל אישור עבורם מאת רשות הגנת המידע המוסמכת והרלבנטית באיחוד האירופי.

בחינה תקופתית מתמשכת של שינויים בחקיקת המדינה המקבלת - יש לקיים מנגנון נאות להפסקת העברת המידע במידת הצורך, כאשר מקבל המידע בפועל הפר את התחייבותו להגן על המידע או כאשר האמצעים הנוספים שהוטמעו נמצאו כלא אפקטיביים.


EDPB Recommendations 01/2020 on measures that supplement transfer tools to ensure compliance with the EU level of protection of personal data:


Commission Implementing Decision on standard contractual clauses for the transfer of personal data to third countries:

28 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

על YBLaw4U - הידעתם?

פרט לייעוץ ויצוג פלילי ואזרחי בתחום מיסוי/צווארון לבן ובתחום משפט וטכנולוגיה, עוסק משרד עו״ד יוסי ברוך - משפט מעשי גם בייעוץ למניעה, בקרה ואיתור בכל סוג ארגון של אלה: 1. כשל תפעולי-לוגיסטי או חשבונאי-

כבר לא מובן מאליו - איסוף נתוני מיקום של עובדים באמצעות אפליקציות ייעודיות ומערכות איכון ברכב

בשנים האחרונות נפוץ השימוש בכלים טכנולוגיים על ידי מעסיקים לשם פיקוח על עובדיהם ועל טיב עבודתם. בין היתר, מאפשרים כלים אלו מעקב אחר מיקומם של עובדים באמצעות אפליקציות ייעודיות שהם מתקינים במכשיר הסלול

סין צפויה להעביר חוק פרטיות חדש ונוקשה (18/08/2021, ynet)

השבוע צפוי לעבור בסין חוק פרטיות חדש ונוקשה, אשר מזכיר את חוקי ה-GDPR האירופאים לפרטיות אונליין. אלא שבין "חוק ההגנה על המידע האישי" הסיני לבין החוקים האירופאים הבדל מהותי - באירופה גם הממשלות כפופות

Comments


bottom of page