top of page
  • תמונת הסופר/תYossi Baruch, Adv.

כבר לא מובן מאליו - איסוף נתוני מיקום של עובדים באמצעות אפליקציות ייעודיות ומערכות איכון ברכב

בשנים האחרונות נפוץ השימוש בכלים טכנולוגיים על ידי מעסיקים לשם פיקוח על עובדיהם ועל טיב עבודתם. בין היתר, מאפשרים כלים אלו מעקב אחר מיקומם של עובדים באמצעות אפליקציות ייעודיות שהם מתקינים במכשיר הסלולארי הפרטי או באמצעות מערכות האוספות נתוני מיקום ברכב השייך למעסיק בו העובד משתמש.

הרשות להגנת הפרטיות מפרסמת גילוי דעת בנושא, המדגיש כי איסוף ועיבוד נתוני מיקום של אדם פוגעים באופן משמעותי בפרטיותו, גם כאשר המעקב נעשה אחר פעולותיו במסגרת יום העבודה.

עוד מובהר, כי מעסיקים המבקשים לעשות שימוש במערכת מן הסוג האמור רשאים לעשות כן רק אם מדובר באיסוף נתונים לתכלית לגיטימית וחיונית למקום העבודה, העומדת בדרישת המידתיות, בהעדר חלופה אחרת שאינה אוספת נתוני מיקום, ולאחר שווידאו כי הם עומדים בתנאים המפורטים בגילוי הדעת.


https://www.gov.il/BlobFolder/rfp/location_work_privacy/he/location_data_work.pdf


9 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

השבוע צפוי לעבור בסין חוק פרטיות חדש ונוקשה, אשר מזכיר את חוקי ה-GDPR האירופאים לפרטיות אונליין. אלא שבין "חוק ההגנה על המידע האישי" הסיני לבין החוקים האירופאים הבדל מהותי - באירופה גם הממשלות כפופות

הרשות ההולנדית להגנה על נתונים (DPA) הטילה קנס בסך 750,000 € על TikTok בגין הפרת פרטיותם של ילדים צעירים. המידע שמסרה TikTok למשתמשים הולנדים - שרבים מהם ילדים צעירים - בעת התקנת האפליקציה והשימוש בה

bottom of page