• Yossi Baruch, Adv.

ישר כוח לרשות הגנת הפרטיות! כשמגיע אז מגיע...

חקירה פלילית שנוהלה ברשות נמצאת כיום בשלב שיקול דעת במחלקת הסייבר של הפרקליטות - לפי הממצאים, דייל בכיר בחברת התעופה נהג למסור את פרטי ההזדהות שלו לאיש עסקים בתחום התעופה, ואפשר לו להיכנס למאגר פנימי של החברה ולהשתמש בנתונים אישיים, בין היתר גם נתונים רפואיים, של לקוחות החברה:


https://mobile.mako.co.il/news-israel/2020_q2/Article-8c08a4cf68d8271026.htm?sCh=31750a2610f26110&pId=173113802


0 צפיות
עורך דין יוסי ברוך | נורית 17, הוד השרון 4521644 | טלפון 050-6245457
דוא'ל:  yblaw4u@gmail.com
  • Facebook Clean

© 2019 Yossi Baruch