• Yossi Baruch, Adv.

הציבור מוטרד מפגיעה יסודית בפרטיות ע״י מערכת ניטור חולי קורונה בשב״כ-והמשטרה למעשה כבר שם, לכאורה...

לפי תחקיר רוני זינגר באתר ״השומרים״ ב-02/07/2020:

במשטרת ישראל פועלת מערכת שאוגרת מידע על כל כלי הרכב והנהגים שנסעו בצירים שבהם היא פרושה. שמה "עין הנץ"; כאשר מבקשת המשטרה לשחזר לאחור תנועות של חשודים המעורבים בפשיעה, מספר הרכב מעלה את כל המסלולים שעשה הרכב זמן רב לאחור.

אלא שפעילותה של "עין הנץ" אינה מוסדרת בחוק. היא אינה רשומה כמאגר מידע כחוק, הנהלים שלפיהם נעשה השימוש במערכת אינם ברורים, וככל הידוע המשטרה טרם גיבשה כאלה, כך שלא ברור מי מורשים לעשות בה שימוש – ומי לא – ובאילו נסיבות. כמו כן לא ברור כיצד מאובטח המידע הרגיש כל כך על חופש התנועה של כל אזרח ואזרח ממונע במדינה...


https://www.hashomrim.org/heb/107?utm_source=Outbrain&utm_medium=Discovery&utm_campaign=democracy&utm_content=אלו+לא+מצלמות+תנועה%3A+המערכת+המשטרתית+שעוקבת+אחריכם+נחשפת.+תחקיר+שומרים&utm_term=Calcalist+%28Calcalist%29_כלכליסט&dicbo=v1-5052744c76bfa849ba7dcf2b9a5ddf23-00d96918ca85d04082e2ece84f60da6ab8-hfrgkmtfmrqteljrmzrgkljumvtgcllbgyztellbgrrgmzjxgmzwgzdfgeזה הזכיר לי מיידית את מאמר עו״ד ערן דמרי שפורסם ב-PsakDin ב-27/06/2020 :

במסגרת בקשה להסרת חיסיון קבע בית המשפט לתעבורה כי מאגר מידע שמנהלת המשטרה הכולל מעקב אחר תנועות של נהגים עלול לפגוע בפרטיות ודורש הסדרה בחוק.


https://www.psakdin.co.il/Document/ביהמ%D7%B4ש-קורא-להסדיר-את-השימוש-במערכת-מעקב-סודית-של-המשטרה


מעניין ומטריד במיוחד לאור זאת המשטרה גם מתחברת למצלמות מעקב ואבטחה נוספות המותקנות במרחב הציבורי, במסגרת תקנות הגנת הפרטיות (תנאי החזקת מידע ושמירתו וסדרי העברת מידע בין גופים ציבוריים), תשמ"ו-1986 - מעניין וצריך עיון.

התכלית אולי ראויה - מניעת פשיעה ושמירת בטחון הציבור בידי הרשות המוסמכת לכך כחוק, אך היעדר הסדרה חוקית ומנהלית מעורר אי נוחות רבה באשר לתקינות ומידתיות היישום בפועל, והרי כבר עמדו שופטי העליון על כך שאין מטהר מאור השמש...

0 צפיות
עורך דין יוסי ברוך | נורית 17, הוד השרון 4521644 | טלפון 050-6245457
דוא'ל:  yblaw4u@gmail.com
  • Facebook Clean

© 2019 Yossi Baruch