• Yossi Baruch, Adv.

גישה יצירתית לאכיפה אפקטיבית של רגולציית הפרטיות על ענקיות המידע והרשת-עו״ד חיים רביה ב״הארץ״

משווה ומוסיף, בהשלכה לישראל - יתכן שרגולטור ״בועט ונושך״ (לפחות בתדמית ובהרתעה הציבוריות) כמו רשות התחרות (הגבלים עסקיים) ולמצער רשות התאגידים, כזה בעל ניסיון רב באכיפה מנהלית ופלילית, יחולל שינוי משמעותי גם בקרב תאגידים ומוסדות גדולים אצלנו.


להלן הקישור למאמר הדיעה, המרעננת, במדור ״מיינד דה גפ״ - 12/5/20:


״כשמדובר בענקיות הרשת, קנסות עתק אינם הפתרון להצלת הפרטיות

רגע לפני פייסבוק, גוגל, אפל ואמזון הופכות ל"גדולות מדי" עבור מערכת המשפט, יש להצר את צעדיהן באמצעות הגבלים עסקיים. המשפט שהתנהל בשנות התשעים נגד מייקרוסופט הוא דוגמה להצלחה״


https://www.haaretz.co.il/blogs/haimravia/BLOG-1.8837078?utm_source=Web_Share&utm_medium=Whatsapp&utm_campaign=Share


0 צפיות
עורך דין יוסי ברוך | נורית 17, הוד השרון 4521644 | טלפון 050-6245457
דוא'ל:  yblaw4u@gmail.com
  • Facebook Clean

© 2019 Yossi Baruch