• Yossi Baruch, Adv.

ברוח ה-EU - הרל״פ ממליצה לארגונים במשק ולגופים ציבוריים לצמצם מידע אישי עודף

נוכח העלייה בהיקף התרחשותם של אירועי אבטחת מידע חמורים, הרשות להגנת הפרטיות פרסמה להתייחסות הציבור, עד 29/04/2021, מסמך מדיניות בנושא החשיבות והתועלת של צמצום מידע - נוכח הסיכונים לפרטיות העלולים להיגרם כתוצאה מאיסוף, שמירה ושימוש במידע עודף.

במסמך מפרטת הרשות המלצות ודגשים לארגונים במשק ולגופים ציבוריים כיצד לפעול במטרה להביא לצמצום האמור, האיסוף, השמירה והשימוש במידע עודף. הרשות מציינת כי אי-צמצום מידע עודף על-ידי בעל המאגר שמצא כי מידע שכזה שמור אצלו, עשוי בנסיבות מסוימות להוות הפרה של תקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע), תשע״ז-2017.

מודגש העקרון החוקתי מכוח חוק יסוד : כבוד האדם וחירותו וחוק הגנת הפרטיות, תשמ״א-1981, של זכות האזרח היסודית ״להיעזב במנוחה״, והצורך ביישום זכויות נלוות - ההסכמה המודעת מראש, הצורך לדעת ביחס למשתמשים וצמידות המטרה בניהול מאגר המידע.


https://uclicks.inforumail.com/?page=webview&message=%2CcjM4MjNzMDN&token=7967741807-ce994f2562e6776fd012b66b9d52ab42


כמו כן, ראו בהקשר זה:

Data Minimization—A Practical Approach Author:Mohammed Khan Date Published:29 March 2021


https://www.isaca.org/resources/news-and-trends/industry-news/2021/data-minimization-a-practical-approach


7 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

המפקח על פרטיות המידע של האיחוד הארופי פותח 2 חקירות בעקבות פסק הדין שרמס 2

האחת בעניין שירותי ענן הניתנים על ידי שירותי האינטרנט של אמזון ומיקרוסופט במסגרת חוזי ענן II על ידי מוסדות האיחוד האירופי, והשניה בעניין השימוש ב Microsoft Office 365 על ידי הנציבות האירופית. חקירות

הצעת חוק פרטיות התקדמה שלב משמעותי גם במדינת פלורידה!

יותר מ -25 בתי מחוקקים במדינות ארה״ב שקלו להצטרף לקליפורניה ולווירג'יניה בחקיקת חוק הגנת פרטיות מתקדם, אך רובם נשרו בדרך... למעט פלורידה - שם הצעת החוק המוצעת אושרה בבית המחוקקים, אך צפויה להיתקל בהתנ

פרטיות למיוחסים: ההסדר שגוגל, פייסבוק ופרקליטות הסייבר לא רוצים שתדעו עליו!

תכירו: "הסדר ויסמונסקי". הדרך שבה ענקיות הטכנולוגיה מוחקות פרסומים פוגעניים נגד שופטים ובכירים לבקשת יחידת הסייבר בפרקליטות, בלי שתדעו מזה. יחידת הסייבר של הפרקליטות הוקמה על ידי עו”ד ויסמונסקי ב-2015