• Yossi Baruch, Adv.

אין גבול לציניות האנושית - פשעי סייבר בחסות הקורונה!

מאחורי משבר הקורונה שמזעזע את העולם מסתתר אירוע עולמי אחר, קשה ומסוכן. הטלטלה שעובר המשק העולמי והמעבר ההמוני לעבודה מהבית הביאו לפריצת גדרות ההגנה שבנה המגזר העסקי לאורך שנים, וכעת רבות מהמערכות הפיננסיות, מערכות השליטה ומאגרי הנתונים הפרטיים עומדים לא מוגנים, טרף קל בידי אלפי פושעי רשת מיומנים.

https://www.ynet.co.il/digital/technews/article/BJuwHVs88


0 צפיות
עורך דין יוסי ברוך | נורית 17, הוד השרון 4521644 | טלפון 050-6245457
דוא'ל:  yblaw4u@gmail.com
  • Facebook Clean

© 2019 Yossi Baruch